Last Update: 12. 7. 2022

Zákony Los Santos

Zákony jsou sestaveny od toho aby byl jasně stanovený řád a pravidla. Zákony jsou schváleny Justici a senátem státu Los Santos. Pro jejich schvalování byla sestavena rada složená se zákonodárců a správní rady. Občané se musí řídit jejich nařízením a dodržovat striktně určené zákony podle Státu Los Santos. Při porušení některého z uvedených zákonů se trestá podle legislativy ústavního soudu a to v daném prohřešku. Závažnější trestné činy se řeší formou soudního líčení a to za přítomnosti zúčastněných stran a soudce popřípadě i složené poroty. Za jakékoliv porušení zákona je patřičný trest. Při jakémkoliv pocitu porušení zákona má občan nárok na obhájce, kterého musí následně patřičně oslovit a svěřit plnou moc v právním jednáním nebo úkonu. Kontakty na právníky najdete ve svém telefonu pod názvem Justice. Níže uvedené zákony jsou v platnosti od roku 2020 1.1.

1 rok = 5 minut


Zákon o silničním provozu sbírky roku 2021

Zákony se týkají dopravních prostředcích a jejich provozu

Max. povolené rychlosti:

K řízení mot. vozidla je zapotřebí vlastnit: řidičské oprávněníObčanskoprávní zákon podle § 1/10 sbírky roku 2021

Jsou zákony dopouštějící se protiprávního jednání v souladu se zákonem
Trestní zákon podle § 11/29 sbírky roku 2021


Majetkový zákon podle §30/35 sbírky roku 2021


Justiční zákon podle §39/41 sbírky roku 2020
Dodatek zákonů §42/46 sbírky roku 2021
Zákony PD Los Santos dle policejního zákona sbírky roku 2021